Project Description

โครงการ โรงพิมพ์ บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

16โครงการ-โรงพิมพ์-บริษัท-ทีพีเอ็น-เฟล็กซ์แพค-จำกัด

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

ที่อยู่   124 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน   122,190,532.94 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน 2543 – พฤศจิกายน 2544

ผู้ออกแบบ   บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด