Project Description

โครงการ เพอร์เฟค เพลส ถนนรามคำแหง เฟส 4 
22โครงการ-เพอร์เฟค-เพลส-ถนนรามคำแหง-เฟส-4

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่   เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน   39,267,976.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2546 – พฤษภาคม 2547

ผู้ออกแบบ   บริษัท เอเท็ค จำกัด