Project Description

โครงการ อาคารสำนักงาน ที ดี อาร์ ไอ

5โครงการ-อาคารสำนักงาน-ที-ดี-อาร์-ไอ

ชื่อเจ้าของโครงการ  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่อยู่   163 ถนนอโศก  พระโขนง  กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน  33,567,240.00   บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม  2536 – สิงหาคม  2537

ผู้ออกแบบ บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด