Project Description

โครงการ อาคารคลังสินค้า  (สามแม่ครัว)

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่  ตำบลท่าเสา  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

มูลค่างาน  154,187,000.00 บาท  ( รวม VAT. )

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  กันยายน 2564 – ธันวาคม 2565

ผู้ออกแบบ  นายธวัชชัย โคตรแสนดี  ,  นายวุฒิไกร  โภคัย