Project Description

โครงการ บ้านพักอาศัย 4 หลัง สุขุมวิท 54

3โครงการ-บ้านพักอาศัย-4-หลัง-สุขุมวิท-54

ชื่อเจ้าของโครงการ  นายพรอนันต์  ทังเกษมวัฒนา

ที่อยู่   93  ถนนสุขุมวิท 54  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน  21,879,551.00  บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  กรกฎาคม 2534 – มิถุนายน 2535

ผู้ออกแบบ  FORUM ARCHITECH CO.,LTD.