Project Description

โครงการ ขยายโรงพิมพ์ ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค (ระยะที่ 1)

19โครงการ-ขยายโรงพิมพ์-ทีพีเอ็น-เฟล็กซ์แพค

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

ที่อยู่   124 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน   26,597,889.34 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน 2545 – พฤษภาคม 2546

ผู้ออกแบบ   บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด