Project Description

โครงการ ก่อสร้างโชว์รูมขายกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง

ถนนสุขุมวิท  จังหวัดระยอง

27โครงการ--ก่อสร้างโชว์รูมขายกระเบื้อง

ชื่อเจ้าของโครงการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะพาณิช เคหะภัณฑ์

ที่อยู่   359/4-6 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

มูลค่างาน   47,668,500.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   สิงหาคม 2548 – มกราคม 2549

ผู้ออกแบบ   บริษัท จอมสุบรรณ จำกัด