Project Description

โครงการ  ก่อสร้างคอนโดมิเนียม 7 ชั้น    จังหวัดชลบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั๊กชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่   กม. 155 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

มูลค่างาน   59,920,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   สิงหาคม 2548 – มิถุนายน 2549

ผู้ออกแบบ   ALINE ARCHITECTS CO., LTD.