Project Description

โครงการ อาคารโรงงานหลังที่ 2

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด

ที่อยู่   59 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

มูลค่างาน   113,955,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2552 – มกราคม 2553

ผู้ออกแบบ   บริษัท เอ พลัส อี จำกัด