Project Description

โครงการอาคารแฟลต 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนควบ บริเวณย่านสถานีรถไฟหัวตะเข้  ลาดกระบัง

11โครงการอาคารแฟลต-5-ชั้น-จำนวน-1-หลัง-พร้อมส่วนควบ

ชื่อเจ้าของโครงการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่   ข้างสถานีรถไฟหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

มูลค่างาน   34,677,616.24 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2541 – ธันวาคม 2542

ผู้ออกแบบ   การรถไฟแห่งประเทศไทย