Project Description

โครงการ อาคารพักอาศัย 4 ชั้น

ชื่อเจ้าของโครงการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะหญิง

ที่อยู่   ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

มูลค่างาน   30,706,928.93 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน 2561 – ตุลาคม 2562

ผู้ออกแบบ   PPL Engineers Co., Ltd. , Archurban Co., Ltd. , Plan Engineering Co., Ltd.