Project Description

โครงการ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น

33โครงการ-อาคารพักอาศัย-ค.ส.ล.-4-ชั้น

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท อริยาศรมวิลล่า จำกัด

ที่อยู่   65 สุขุมวิท ซอย 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ

มูลค่างาน   54,400,881.15 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กันยายน 2549 – กันยายน 2550

ผู้ออกแบบ   บริษัท อริยาศรมวิลล่า จำกัด