Project Description

โครงการ  บ้านเงารุ่งเรือง

ชื่อเจ้าของโครงการ  คุณสมชาย เงารุ่งเรือง

ที่อยู่   แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

มูลค่างาน   13,440,769.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ 2551 – มกราคม 2553

ผู้ออกแบบ   บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด