Project Description

26โครงการคลังสินค้า-2--ชั้น

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด

ที่อยู่   35/1 – 35/2 หมู่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

มูลค่างาน   50,000,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2547 – เมษายน 2548

ผู้ออกแบบ   คุณสมศักดิ์ ยิ่งยืนยง