Project Description

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท โรงงานทอผ้าเพชรเกษม (1983) จำกัด

ที่อยู่   59 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

มูลค่างาน   31,140,626.39 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม 2550 – กันยายน 2550

ผู้ออกแบบ   บริษัท เอ พลัส อี จำกัด