Project Description

โครงการ บริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ จำกัด

1โครงการ-บริษัท-ทั้งฮั่วซินการพิมพ์-จำกัด

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ทั้งฮั่วซินการพิมพ์ จำกัด

ที่อยู่   99/8 ถนนสุขุมวิท 54  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน   26,163,897.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2533 – มิถุนายน 2534

ผู้ออกแบบ   บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด