Loading...
ข่าวสาร&บทความ2020-09-15T00:58:49+00:00

ข่าวสาร&บทความ

กิจกรรมมอบแหวนเพชร สำหรับ “ว่าที่อัศวินแหวนเพชร ประจำปี 2563”

อัศวินแหวนเพชร  ประจำปี  2563 คุณลอนสันต์  แสงสว่าง "1 ในพนักงานทั้งหมด ที่มีการทำงานยอดเยี่ยมและยืนยาวจนถึง 15 ปี  ขอให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นไป และคงคุณงามความดีสืบไป"

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563

การจัดงานเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563  จัดทำขึ้นเพื่อ ให้กำลังพนักงานที่ทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี   และสร้างกิจกรรมคลายเครียดให้แก่พนักงานเป็นรางวัลและของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563  รวมทั้งสร้างมิตรภาพที่ดีให้แก่พนักงานใหม่   และมีการให้โอวาทเล็กๆน้อยๆ จาก  ผู้บริหาร  เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน เค.วี.เอ็น. คอนสตรั๊กชั่น ทุกคน "เราจะร่วมกันสร้าง  รากฐาน ที่เเข็งแรงให้กับทุกโปรเจ็คที่เราทำ  และจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกคน"

อบรมหลักสูตร 4 ต. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม

วิเคราะห์ และเข้าใจลักษณะตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ เรียนรู้ความแตกต่าง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริหารทีมงานเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสุข และความสำเร็จ

อบรมหลักสูตร Innovation in Communication

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน

CSR วัดป่าเจริญราช

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่อง บริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านพื้นฐาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อลดอันตรายจากการทำงาน

Go to Top