อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านพื้นฐาน

By |2020-11-27T03:13:50+00:00December 6th, 2015|การตลาด, กิจกรรมบริษัท, งานปรับปรุง|

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อลดอันตรายจากการทำงาน