อบรมหลักสูตร 4 ต. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม

By |2021-03-17T05:22:48+00:00February 19th, 2020|เรื่องทั่วไป|

วิเคราะห์ และเข้าใจลักษณะตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ เรียนรู้ความแตกต่าง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริหารทีมงานเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสุข และความสำเร็จ