คุณสมบัติ

– ชาย   อายุไม่เกิน   35 ปี
– วุฒิการศึกษา  ปวช , ปวส และปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่า  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

– โบนัสประจำปี
– สิทธิประกันสังคม
– ท่องเที่ยวประจำปี
– ค่าล่วงเวลางาน (OT)

สามารถติดต่อขอสมัครงานได้ที่
บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น  จำกัด
เลขที่ 6 ซ.ลาซาล 26 ถ.สุขุมวิท 105  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา  กทม. 10260
โทร 0-2749-0497-500

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
คุณภัทราภรณ์   จังบวร
โทร 06-4152-9266
e-mail  : [email protected]

กรอกใบสมัครงาน