อัศวินแหวนเพชร  ประจำปี  2564

คุณทัศนีย์     ขาวสำลี

“1 ในพนักงานทั้งหมด ที่มีการทำงานยอดเยี่ยมและยืนยาวจนถึง 15 ปี  ขอให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งๆขึ้นไป และคงคุณงามความดีสืบไป”